gioithieu


Tài liệu gồm 9 chương + 1 Chuyên đề nạp phần mềm cho máy Trung Quốc. Kích thước 10MB.Chương 1: Lý thuyết mạng Điện thoại di động
Chương 2: Sơ đồ khối ĐTDĐ
Chương 3: Khối nguồn
Chương 4: Khối điều khiển
Chương 5: Khối Thu Phát
Chương 6: Nguyên lý LCD
Chương 7: Phần mềm sửa chữa
Chương 8: Phần mềm ứng dụng
Chương 9: Tài liệu dụng cụ

Nguồn: hocnghe.com.vn

downloadso1

Mirro: http://www.mediafire.com/?zznyjjfx01i

may-kho-nhiet

Các tài liệu "Toàn tập" khác:

http://kythuatphancung.com/tai-lieu/


Download search