51pobz3jrll_sl500_bo2204203200_pisitb-dp-500-arrowtopright45-64_ou01_aa240_sh20_Hình bên chỉ mang tính minh họa còn sách thì của VN 100%.

Tiếp theo lọat bài Tài liệu Toàn tập đã "phổ biến" gồm:

Hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp giáo trình "Tivi toàn tập". Để có kiến thức cơ bản về các thiết bị điện tử, sau khi đã hoàn tất khóa học về điện tử cơ bản thì khóa học về "Ti vi" sẽ là nền tản cho tất cả các môn học về sau bao gồm "Bộ nguồn, Monitor, LCD, Mainboard, Adapter, Laptop..."
Giáo trình này gồm 11 Chương:

Chương 1: Nguyên lý truyền hình và thu phát

Chương 2: Sơ đồ khối

Chương 3: Bộ chọn kênh

Chương 4: Trung tần

Chương 5: Khuyếch đại thị tần

Chương 6: Đèn hình - CRT

Chương 7: Quét dòng (ngang)

Chương 8: Quét mành (dọc)

Chương 9: Xung đông bộ

Chương 10: Nguồn nuôi

Chương 11: Âm thanh

--------------------------------------------------------------

Kích thước: 1.4MB

Định dạng: Acrobat
Download search